Người dân cần đến đâu để bảo hành đầu thu số bị lỗi?

16:30, 03/03/2017

(XHTT) - Sau khi hoàn thành hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo  tại các tỉnh đã tắt sóng analog đã xảy ra tình trạng một số đầu thu bị hỏng, lỗi. Người dân có thể đến đâu để đổi/bảo hành những đầu thu này?

(XHTT) - Sau khi hoàn thành hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo  tại các tỉnh đã tắt sóng analog đã xảy ra tình trạng một số đầu thu bị hỏng, lỗi. Người dân có thể đến đâu để đổi/bảo hành những đầu thu này?

Theo báo cáo của Thường trực Ban chỉ đạo Đề án số hóa, trong năm 2016, đã có 516.030 hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ trong vùng ảnh hưởng của việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dù chất lượng đầu thu có tốt tới đâu thì cũng có tỷ lệ lỗi nhất định. Thực tế là đã có trường hợp đầu thu bị hỏng nhưng người dân chưa biết tới đâu để sửa chữa, bảo hành.

Theo tính toán của Cục Tần số, trong đợt ngắt sóng analog vào ngày 1/7 tới đây tại 15 tỉnh thành phố trên cả nước, sẽ cần khoảng 590.000 đầu thu số để hỗ trợ cho các hộ. Dù tỷ lệ lỗi, hỏng thiết bị ở mức thấp thì con số đầu thu cần được bảo hành cũng khá lớn (ví dụ như tỷ lệ lỗi hỏng là 0,5% thì có khoảng gần 3.000 đầu thu cần được bảo hành).

Vì vậy, các nhà thầu cung cấp đầu thu cần phải có phương án hướng dẫn và hỗ trợ người dân bảo hành. Đã có ý kiến cho rằng nên giao các Sở TT&TT làm đầu mối đổi/bảo hành đầu thu cho người dân cho thống nhất.

PV (tổng hợp)
 

.
1