Đề nghị sửa đổi quy định về thời gian gia hạn giấy phép sử dụng băng tần vô tuyến

08:07, 15/11/2017

(XHTT) - Đề nghị này được đưa ra trong dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tần số Vô tuyến điện, nhằm giúp doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh dài hạn, tập trung đầu tư bền vững, lâu dài, khách hàng được sử dụng dịch vụ ổn định, chất lượng cao.

(XHTT) - Đề nghị này được đưa ra trong dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số Vô tuyến điện, nhằm giúp doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh dài hạn, tập trung đầu tư bền vững, lâu dài, khách hàng được sử dụng dịch vụ ổn định, chất lượng cao. 

Luật Tần số Vô tuyến điện phát sinh những điểm không phù hợp

Luật Tần số vô tuyến điện được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 23/11/2009 có ý nghĩa to lớn trong việc quản lý hoạt động và phát triển ngành vô tuyến điện, đánh dấu một mốc quan trọng về sự nỗ lực của ngành TT&TT nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho một lĩnh vực quan trọng của đất nước. Sau 07 năm áp dụng, Luật Tần số vô tuyến điện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của thông tin vô tuyến điện, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ hiện đại sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên tần số, đảm bảo sự cạnh tranh trên thị trường dịch vụ thông tin vô tuyến; đồng thời giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện ở nước ta.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Luật Tần số vô tuyến điện còn bộc lộ hạn chế cần được điều chỉnh linh hoạt hơn đối với việc gia hạn giấy phép sử dụng băng tần, thường được cấp cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động như VinaPhone, MobiFone, Viettel,..

Cụ thể, theo Luật Tần số vô tuyến điện hiện hành, quy định thời hạn giấy phép sử dụng băng tần tối đa là 15 năm. Luật cho phép gia hạn giấy phép với tổng thời hạn của cả lần cấp đầu và các lần gia hạn không quá thời hạn tối đa (15 năm) của giấy phép. Ttrường hợp cấp lần đầu 15 năm thì được gia hạn tối đa 01 năm. Như vậy, sau khi giấy phép băng tần hết hạn, nhà nước có thể thu hồi băng tần để cấp phép lại theo thủ tục cấp phép mới giấy phép.

Đối với các băng tần có giá trị như băng tần di động, theo quy định của Luật Tần số vô tuyến điện thì việc cấp mới giấy phép có thể phải thông qua hình thức đấu giá hoặc thi tuyển. Khi đó, doanh nghiệp đối diện với khả năng không được tiếp tục sử dụng băng tần. Đây là một rủi ro lớn đối với cả doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp, nhất là trong trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh ổn định, hạ tầng đã đầu tư lớn và đang sử dụng hiệu quả băng tần đó.

Nhiều nước cũng đang đối mặt với việc cấp lại như thế nào cho các giấy phép di động đã, đang, sắp hết hạn để mang lại lợi ích lớn nhất cho toàn thể cộng đồng. Việc đấu giá, thi tuyển lại hoặc xem xét gia hạn sử dụng trong một thời hạn đủ dài 10-20 năm đều có những ưu nhược điểm riêng và phù hợp áp dụng với từng trường hợp, điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Các nước thường giao cho Bộ quản lý chuyên ngành quyết định hình thức cấp phép lại phù hợp, khi giấy phép mạng thông tin di động hết hạn.

Do đó, để đảm bảo tổng thể các lợi ích về kinh tế của quốc gia, lợi ích của người sử dụng và doanh nghiệp, cần xem xét, sửa đổi lại quy định cấp giấy phép đối với các băng tần đã được cấp phép cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động.

Đề nghị kéo dài thời hạn gia hạn giấy phép sử dụng băng tần

Theo dự thảo đề xuất, Bộ TT&TT đề nghị sửa đổi quy định về thời hạn gia hạn theo hướng kéo dài thời hạn gia hạn giấy phép sử dụng băng tần sau khi giấy phép hết hạn bằng với thời hạn cấp mới (15 năm) và bổ sung thêm điều kiện để được gia hạn.

Việc gia hạn giấy phép với thời hạn dài tác động tích cực đến doanh nghiệp và người sử dụng: doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh dài hạn, tập trung đầu tư bền vững, lâu dài; người sử dụng được sử dụng dịch vụ ổn định, chất lượng cao. Với việc bổ sung thêm điều kiện để được gia hạn sẽ đảm bảo được các yêu cầu đặt ra ban đầu khi cấp giấy phép là lựa chọn được doanh nghiệp thực sự đủ năng lực tài chính, kỹ thuật để triển khai mạng lưới, sử dụng hiệu quả tài nguyên tần số vô tuyến điện.

Quy định này phù hợp với xu thế mới trên thế giới khi xem xét gia hạn giấy phép băng tần bằng thời hạn cấp mới, trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, đảm bảo sự ổn định của thị trường viễn thông với 3-4 doanh nghiệp mạnh.

Dự thảo sửa đổi đang được lấy ý kiến nhân dân trên website của Bộ TT&TT.

Hoàng Vũ

 

.
1