Quảng Bình triển khai mô hình một cửa điện tử liên thông mới

13:17, 14/11/2017

(XHTT) - Chỉ trong một thời gian ngắn chính thức triển khai và đưa vào sử dụng, Hệ thống một cửa điện tử liên thông đã khắc phục được nhiều hạn chế của mô hình một cửa trước đây của tỉnh Quảng Bình, thực sự liên thông giữa các ngành, các cấp của tỉnh.

(XHTT) - Chỉ trong một thời gian ngắn chính thức triển khai và đưa vào sử dụng, Hệ thống một cửa điện tử liên thông của VNPT (VNPT - iGate) đã khắc phục được nhiều hạn chế của mô hình một cửa trước đây của tỉnh Quảng Bình, thực sự liên thông giữa các ngành, các cấp của tỉnh.

Tháng 1/2015, UBND tỉnh Quảng Bình và Tập đoàn VNPT chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực VT - CNTT. Ngay sau đó, các giải pháp CNTT trong lĩnh vực Y tế (VNPT - HIS), Giáo dục (VnEdu), Bảo hiểm xã hội, Hải quan, thuế… nhanh chóng được đẩy mạnh triển khai ứng dụng tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

Trước năm 2016, tỉnh Quảng Bình đã xây dựng trung tâm giao dịch một cửa và một cửa liên thông tại nhiều cơ quan, ban, ngành các cấp. Khi đi vào hoạt động, các trung tâm đã góp phần giải quyết hồ sơ nhanh, gọn cho người dân và các tổ chức đến giao dịch, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, các mô hình giao dịch này vẫn còn những hạn chế như: khó khăn trong việc theo dõi, thống kê số liệu; trang thiết bị, cơ sở hạ tầng ngày càng xuống cấp; đơn vị xây dựng phần mềm ngừng hỗ trợ về kỹ thuật, trong khi đơn vị sử dụng không làm chủ được phần mềm... Trước những hạn chế này, UBND tỉnh Quảng Bình và VNPT đã phối hợp để triển khai mô hình một cửa điện tử liên thông theo giải pháp VNPT - iGate của VNPT.

Hệ thống một cửa điện tử liên thông VNPT - iGate được triển khai tại thành phố Đồng Hới.
Hệ thống một cửa điện tử liên thông VNPT - iGate được triển khai tại thành phố Đồng Hới.

Tháng 2/2016, Sở TT&TT Quảng Bình bắt đầu làm việc với VNPT để phối hợp khảo sát nhu cầu thực tế của đơn vị, tiếp cận, nắm bắt phần mềm. Sau khi hoàn thiện các tính năng theo yêu cầu, VNPT đã tiến hành hướng dẫn cài đặt và cấu hình phần mềm tại Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh đặt tại Sở; Đào tạo quản trị hệ thống và các tính năng chính trên hệ thống như: quản trị thủ tục hành chính, quản trị cán bộ,... Ban đầu hệ thống được cấu hình cài đặt và kiểm thử trên phần mềm 50 thủ tục hành chính trong đó có 8 thủ tục được cấu hình lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Ngày 01/8/2016, Hệ thống một cửa điện tử liên thông tại Sở TT&TT tỉnh Quảng Bình chính thức đưa vào hoạt động. Hệ thống cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Hiệu quả cải cách hành chính được nâng cao đáng kể.

Hệ thống mới cũng hoàn toàn giải quyết được các hạn chế gặp phải ở mô hình một cửa trước đây. Trên cơ sở những hiệu quả đạt được, đến nay, Hệ thống đã được nhân rộng triển khai và sử dụng hiệu quả tại 6 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 5 huyện, thành phố (gồm: Sở TT&TT, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu kinh tế, các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới).

Hệ thống một cửa điện tử liên thông VNPT - iGate là một trong 6 giải pháp thuộc Bộ Giải pháp Chính phủ điện tử củaVNPT. Giải pháp này đang được triển khai tại gần 1.300 đơn vị của các tỉnh thành phố trên cả nước.

Không chỉ triển khai cho các Sở, ban, ngành, VNPT còn triển khai hệ thống một cửa điện tử liên thông chung cho toàn tỉnh và các hệ thống này đang được sử dụng hiệu quả (ví dụ như tại Nghệ An, Phú Thọ, Cao Bằng, Tiền Giang, Đắk Lăk, Bến Tre, Lâm Đồng…

HV

.
1