Ngành Bưu điện Việt Nam: 73 năm một chặng đường

10:42, 15/08/2018

(XHTT) - Cách đây 73 năm, ngày 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) đã thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đến Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, trong đó có Nghị quyết về Thông tin liên lạc. 

 

 Hà Bùi, Hoàng Vũ, Ngọc Hoa

.
1