VNPT và những con số ấn tượng của năm 2018

13:36, 26/12/2018

(XHTT) - VNPT đã hoàn thành tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 và đây cũng là năm thứ 05 liên tiếp, Tập đoàn đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trên 20%. Năm 2018, lợi nhuận của VNPT đạt 6.445 tỷ đồng, vượt 9,4% kế hoạch và tăng 25% so thực hiện năm 2017. 

VNPT đã hoàn thành tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 và đây cũng là năm thứ 05 liên tiếp, Tập đoàn đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trên 20%. Năm 2018, lợi nhuận của VNPT đạt 6.445 tỷ đồng, vượt 9,4% kế hoạch và tăng 25% so thực hiện năm 2017. Cùng điểm lại những con số ấn tượng mà VNPT đã đạt được trong năm vừa qua.

 

Đồ họa: Ngọc Hoa

.
1