Đã giải phóng xong băng tần 700 MHz

09:27, 06/02/2019

Băng tần 700Mhz đã được giải phóng xong và hiện Cục Tần số Vô tuyến điện đang gấp rút triển khai quy hoạch băng tần này, sau khi quy hoạch xong sẽ tiến hành cấp phép tần số cho dịch vụ di động băng rộng.

Băng tần 700Mhz đã được giải phóng xong và hiện Cục Tần số Vô tuyến điện đang gấp rút triển khai quy hoạch băng tần này, sau khi quy hoạch xong sẽ tiến hành cấp phép tần số cho dịch vụ di động băng rộng.

Cục Tần số Vô tuyến điện cho biết, về cơ bản các đài truyền hình đã chuyển đổi xong băng tần theo đúng quy hoạch của Bộ. Chỉ có một số ít địa phương chưa chuyển đổi băng tần, do chưa triển khai xong hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo theo Đề án Số hóa truyền hình.Tuy nhiên, vấn đề này không ảnh hưởng gì đến việc giải phóng băng tần 700Mhz.

Hiện Cục Tần số Vô tuyến điện đang gấp rút triển khai quy hoạch băng tần này, sau khi quy hoạch xong sẽ tiến hành cấp phép tần số cho dịch vụ di động băng rộng 4G, 5G. 

Từ năm 2013, Bộ TT&TT chủ trì triển khai Đề án số hóa truyền hình, sau khi Đề án hoàn thành sẽ giải phóng được băng tần 700Mhz để cung cấp dịch vụ băng rộng. Băng tần này được nhiều nước trên thế giới so sánh với “Kim cương” vì có ưu điểm tối ưu trong truyền sóng, có thể triển khai cung cấp dịch vụ 4G giá rẻ về nông thôn.

P.V

 

.
1