Những định hướng phát triển mạnh mẽ 6 lĩnh vực lớn của Ngành TT&TT

14:51, 15/02/2019

(XHTT) - Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ TT&TT ngày 15/1/2019, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ đạo định hướng hoạt động TT&TT năm 2019 và những năm tiếp theo, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ 6 lĩnh vực lớn của ngành phát triển.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ TT&TT ngày 15/1/2019, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ đạo định hướng hoạt động TT&TT năm 2019 và những năm tiếp theo, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ 6 lĩnh vực lớn của ngành phát triển.

Cụ thể, lĩnh vực bưu chính phải phát triển mạng lưới chuyển phát, logistics để phát triển thương mại điện tử. Duy trì tốc độ tăng trưởng hằng năm 30-40%, để sau 5 năm, doanh thu bưu chính Việt Nam sẽ tăng 3-4 lần và đạt 3-4 tỷ USD.

Trong lĩnh vực viễn thông, Việt Nam muốn đi đầu trong cuộc cách mạng số thì đầu tiên phải phổ cập smartphone; cấp phép tần số 4G, thử nghiệm 5G để tăng dung lượng, tăng sử dụng data (dữ liệu) trên mỗi người dân, tăng chất lượng mạng di động băng rộng..., thực hiện nghiêm việc quản lý cạnh tranh và SIM rác.

Đối với công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chính phủ điện tử, thành phố thông minh sẽ là những vấn đề lớn trong năm 2019. Trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, năm 2019, phải bắt đầu từ việc tạo ra thị trường an toàn, an ninh mạng, các dự án đầu tư công nghệ thông tin phải có hạng mục an ninh mạng; phát triển các doanh nghiệp an ninh mạng; giám sát chặt chẽ an toàn không gian mạng; bảo đảm an toàn mạng cho các cơ quan của Chính phủ và các hạ tầng trọng yếu quốc gia, mỗi cơ quan này phải có ít nhất một tổ chức hoặc một doanh nghiệp bảo đảm an ninh mạng.

Đối với lĩnh vực công nghiệp ICT, Việt Nam hiện đã sản xuất được 70% các loại thiết bị viễn thông; Chính phủ quyết tâm đưa nước ta đứng thứ 4 thế giới về sản xuất và xuất khẩu các thiết bị viễn thông. Việc này phải làm được trong năm 2019-2020. Về công nghiệp nội dung số, vấn đề mấu chốt để tăng trưởng là chính sách phải tạo sự phát triển cho lĩnh vực này. Bộ sẽ thành lập bộ phận thúc đẩy phát triển Cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó, các doanh nghiệp công nghệ thông tin phải đi tiên phong.

Còn với lĩnh vực thông tin tuyên truyền, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ sớm hoàn thiện cơ chế đặt hàng báo chí, đề xuất cơ chế thuế, cơ chế tự chủ tài chính thuận lợi cho báo chí phát triển. Báo chí cần tận dụng lợi thế mạng xã hội để thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận. Đồng thời, năm 2019, sẽ thực hiện quy hoạch báo chí, sơ kết thực hiện Luật Báo chí và lập kế hoạch sửa đổi, bổ sung luật này.

Minh Anh

.
1