Những đóng góp quan trọng của VNPT vào tăng trưởng IPv6 tại Việt Nam

15:24, 07/03/2019

Ngày 5/3/2019, tại Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch 2019 của Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia - Bộ TT&TT, Tập đoàn VNPT đã được khen thưởng và đánh giá là 1 trong 2 doanh nghiệp tiêu biểu nhất.

Ngày 5/3/2019, tại Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch 2019 của Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia - Bộ TT&TT, Tập đoàn VNPT đã được khen thưởng và đánh giá là 1 trong 2 doanh nghiệp tiêu biểu nhất, đóng góp quan trọng cho kết quả tăng trưởng IPv6 Việt Nam.

Năm qua, Việt Nam có kết quả triển khai IPv6 khá tích cực với tỷ lệ ứng dụng triển khai tăng nhanh, thể hiện thông qua hạ tầng mạng lưới, dịch vụ Internet đang hoạt động an toàn, ổn định tốt trên nền tảng IPv6. Các ISP lớn đã kết nối peering qua IPv6 với nhau, kết nối với Trạm trung chuyển VNIX quốc gia.

Đại diện đơn vị triển khai hạ tầng mạng của VNPT (thứ 2 từ phải sang) đón nhận khen thưởng từ lãnh đạo Bộ TT&TT

Đại diện đơn vị triển khai hạ tầng mạng của VNPT (thứ 2 từ phải sang) đón nhận khen thưởng từ lãnh đạo Bộ TT&TT


Đặc biệt, năm 2018, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên quốc tế thông qua việc tham gia trình bày tại các diễn đàn quốc tế, các hoạt động tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm triển khai IPv6 như chương trình tập huấn, đào tạo về triển khai IPv6 cho Bộ Bưu chính Viễn thông Lào; đăng ký chủ trì phụ trách mảng nội dung thúc đẩy triển khai IPv6 trong dự án ASEAN về Thành phố thông minh “smart city”, mà Tập đoàn VNPT đã tham gia đóng góp hết sức tích cực.

Năm 2018, theo đánh giá của Bộ TT&TT, Tập đoàn VNPT hiện là doanh nghiệp dẫn đầu về kết quả triển khai IPv6 tại Việt Nam với tỷ lệ ứng dụng IPv6 đạt hơn 35%, đóng góp khoảng 56% cho kết quả triển khai IPv6 tại Việt Nam, trong khi tỷ lệ triển khai ở Viettel đạt trung bình khoảng 25% và đóng góp hơn 22% cho kết quả chung.

Trong năm 2019 này, hướng tới hoàn thành tổng thể 10 năm Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, Bộ TT&TT quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa triển khai ứng dụng IPv6 để nó thực sự trở thành nền tảng cho công cuộc chuyển đổi số, và là sự chuẩn bị tất yếu cho cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

 

.
1