VNPT đang bám sát Đề án Chuyển đổi số quốc gia

11:02, 11/04/2019

Với mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu trong khu vực, VNPT đang chuyển đổi mạnh mẽ để trở thành một doanh nghiệp số, hoạt động toàn bộ trên môi trường số, đồng thời bám sát Đề án Chuyển đổi số quốc gia.

Với mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu trong khu vực, VNPT đang chuyển đổi mạnh mẽ để trở thành một doanh nghiệp số, hoạt động toàn bộ trên môi trường số, đồng thời bám sát Đề án Chuyển đổi số quốc gia.

Bản dự thảo đầu tiên của Đề án Chuyển đổi số quốc gia vừa được Cục Tin học (Bộ Thông tin và Truyền thông) công bố lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia. Trong đó, Ban soạn thảo đã nhấn mạnh: “Chuyển đổi số là con đường ngắn nhất đưa đất nước đi lên hiện đại, thịnh vượng, là động lực cho sự tăng trưởng”.

Dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia cũng đưa ra những giải pháp cụ thể, chi tiết, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành chuyển đổi số. Đặc biệt, Dự thảo rất quan tâm tới quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, vì đây là những lĩnh vực thiết yếu, nền tảng của kinh tế - xã hội quốc gia.

“Đề án Chuyển đổi số quốc gia sẽ đưa ra tầm nhìn, mục tiêu, các lĩnh vực trọng điểm của chuyển đổi số, như chuyển đổi số trong doanh nghiệp, chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước, trong y tế, giáo dục đào tạo, phúc lợi xã hội… Các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp là những đối tượng sẽ chịu sự tác động của Đề án, nên họ cần được tham vấn ý kiến ngay từ những bản dự thảo đầu tiên”, ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa cho biết.

Bản Đề án Chuyển đổi số quốc gia được doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ thông tin rất quan tâm, thậm chí họ đã “đi trước một bước”. Cụ thể, Tập đoàn VNPT đang bám sát Đề án Chuyển đổi số quốc gia, đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu trong khu vực. Bản thân VNPT đang chuyển đổi mạnh mẽ để trở thành một doanh nghiệp số, hoạt động toàn bộ trên môi trường số.

Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long cho biết, VNPT đã đóng góp nhiều ý kiến cho Chính phủ, cho Bộ Thông tin và Truyền thông trong quá trình xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số tại Việt Nam.

Trong giai đoạn tới, VNPT tiếp tục hỗ trợ các bộ, ngành, chính quyền địa phương hoàn thiện khung kiến trúc số; tập trung xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu mở trên cơ sở kế thừa, tích hợp, chuẩn hóa và chia sẻ các nguồn dữ liệu đa dạng, phong phú đã được hình thành tại các đơn vị.

 

Minh Anh

.
1