Tốc độ Internet của Việt Nam được nâng lên đáng kể từ tháng 6/2019

09:25, 22/08/2019

(XHTT) - Thống kê mới đây của Speedtest cho thấy, tốc độ tải xuống/tải lên băng rộng cố định tại Việt Nam trung bình tăng từ 27,63 Mbit/s lên 37,64 Mbit/s.

Thống kê mới đây của Speedtest cho thấy, tốc độ tải xuống/tải lên băng rộng cố định tại Việt Nam trung bình tăng từ 27,63 Mbit/s lên 37,64 Mbit/s; thứ hạng của Việt Nam đã được cải thiện rõ rệt, từ vị trí thứ 72 (tháng 4/2019) lên vị trí 61 (tháng 6/2019) trong thang xếp hạng tốc độ internet cố định toàn thế giới của Speedtest.

Kết quả này có được sau khi các doanh nghiệp viễn thông chủ đạo, trong đó có VNPT đã nâng gấp đôi tốc độ Internet giá không đổi.

Không chỉ tốc độ băng rộng cố định được cải thiện đáng kể mà tốc độ tải xuống băng rộng di động cũng có cải thiện, từ 23,44 Mbit/s (tháng 4/2019) lên 25,78 Mbit/s, thứ hạng tăng từ 68 lên 63 trong thang xếp hạng tốc độ internet di động toàn thế giới của Speedtest.

Từ ngày 1/6 nhà mạng tăng băng thông gấp đôi - giá không đổi - không chỉ mang lại quyền lợi cho khách hàng mà còn giúp tăng thứ hạng về tốc độ truy nhập internet tại Việt Nam.

Từ ngày 1/6 nhà mạng tăng băng thông gấp đôi - giá không đổi - không chỉ mang lại quyền lợi cho khách hàng mà còn giúp tăng thứ hạng về tốc độ truy nhập internet tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đi kiểm tra, đánh giá thực tế nhằm bảo đảm các doanh nghiệp viễn thông thực hiện đúng cam kết về tốc độ, chất lượng dịch vụ đã công bố, cam kết với người dùng.

 

P.V

 

.
1