Ủy Ban QLVNN đẩy mạnh triển khai số hóa trong công tác quản lý điều hành

06:56, 19/08/2019

Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp (UBQLVNN) đã tổ chức hội thảo "Số hóa công tác quản lý, điều hành và xây dựng trục liên thông văn bản điện tử theo mô hình Chính phủ điện tử" với sự tham dự của 90 đại biểu là các Lãnh đạo UBQLVNN, 19 Tập đoàn, Tổng công ty.

Nhằm số hóa công tác quản lý, điều hành và xây dựng trục liên thông văn bản điện tử theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước, Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp (UBQLVNN) đã tổ chức hội thảo “Số hóa công tác quản lý, điều hành và xây dựng trục liên thông văn bản điện tử theo mô hình Chính phủ điện tử” với sự tham dự của 90 đại biểu là các Lãnh đạo UBQLVNN, 19 Tập đoàn, Tổng công ty.

Theo định hướng xây dựng hệ thống CNTT hướng tới mô hình Chính phủ điện tử; đáp ứng yêu cầu giám sát thông tin và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hiện UBQLVNN đang hoàn thiện hạ tầng CNTT, ứng dụng quản trị nội bộ (Email, E-office, E-porter, Nhân sự…), hoàn thành giai đoạn 1 phần mềm Bộ chỉ số (kết nối thành công 19/19 doanh nghiệp; giao diện dashboard, hoạt động 24/7 trên mọi thiết bị); triển khai hội nghị trực tuyến, nâng cấp Cổng thông tin điện tử thành Cổng đa phương tiện đáp ứng yêu cầu bảo mật, chuẩn kỹ thuật hiện đại…

Trong thời gian tới UBQLVNN sẽ đẩy mạnh triển khai trục liên thông văn bản giữa UBQLVNN và 19 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc hướng tới kết nối vào trục liên thông văn bản Quốc gia. Việc triển khai trục liên thông văn bản điện tử giữa UBQLVNN và 19 Tập đoàn, Tổng công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị; tiết kiệm thời gian gửi/nhận và xử lý văn bản/công việc; giảm thiểu và tiết kiệm chi phí giấy tờ, lưu trữ lâu dài; toàn vẹn dữ liệu nhờ đã số hóa văn bản; đảm bảo độ tin cậy dựa trên hệ thống công nghệ an toàn, bảo mật cao; tăng sự tương tác, gắn kết giữa UBQLVNN với doanh nghiệp.

Với vai trò là một doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin hàng đầu của Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là đơn vị phát triển và phối hợp triển khai hệ thống trục liên thông văn bản quốc gia cùng các Bộ, Ban, ngành và địa phương. Tại hội thảo, đại diện VNPT đã trình bày giải pháp triển khai Trục liên thông văn bản giữa UBQLV và các đơn vị trực thuộc. Với kinh nghiệm đã triển khai cho Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng và các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Tiền Giang,….VNPT cam kết sẽ ưu tiên hỗ trợ tư vấn, triển khai hạ tầng, phần mềm, xây dựng phương án vận hành cho UBQLVNN và 19 Tập đoàn, Tổng công ty.

Trục liên thông văn bản quốc gia là nền tảng cốt lõi đảm bảo xây dựng thành công Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội đất nước. Hiện nay, đã có 95/95 cơ quan ở Trung ương và địa phương (gồm Văn phòng Trung ương Đảng; 31 bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) đã hoàn thành kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Các phần mềm quản lý văn bản của bộ, ngành, địa phương đã được kết nối, liên thông cả theo chiều dọc và chiều ngang một cách thông suốt và có tính hệ thống, văn bản điện tử được gửi, nhận nhanh chóng, an toàn giữa các cơ quan Nhà nước.

Theo đánh giá của Văn phòng Chính phủ, trục liên thông văn bản quốc gia giúp Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương rút ngắn thời gian gửi, nhận văn bản từ 3 ngày xuống còn 3 phút; tiết kiệm 1.200 tỷ đồng chi phí; hàng chục triệu giờ công so với việc gửi văn bản thủ công trước đây. Đồng thời, góp phần thay đổi tác phong làm việc và đổi mới phương thức phục vụ của cán bộ công chức.

 

P.V

 

.
1