VNPT giúp Kiên Giang trở thành chính quyền điện tử, đô thị thông minh kiểu mẫu

16:10, 12/09/2019

(XHTT) - Sau 2 năm chính thức bấm nút khai trương đưa vào hoạt động giai đoạn 1 đô thị thông minh Phú Quốc, hòn đảo này đã thay da đổi thịt và là đô thị biển thông minh đầu tiên ở một huyện đảo xa xôi.

Sau 2 năm chính thức bấm nút khai trương đưa vào hoạt động giai đoạn 1 đô thị thông minh Phú Quốc, hòn đảo này đã thay da đổi thịt và là đô thị biển thông minh đầu tiên ở một huyện đảo xa xôi. Đây là nền tảng để UBND tỉnh Kiên Giang tin tưởng giao cho VNPT tiếp tục xây dựng đề án đô thị thông minh cho toàn tỉnh Kiên Giang .

Từ thành phố Phú Quốc thông minh

Sơ kết quá trình hợp tác chiến lược về VT-CNTT giai đoạn từ 2014 -2019, VNPT khẳng định 2 bên đã đạt được những kết quả đáng tự hào ở 2 nhóm nổi bật.

Thứ nhất, về hoạt động cung cấp các dịch vụ CNTT chung cho tỉnh, VNPT đã cung cấp nhiều dịch vụ rộng khắp trên các lĩnh vực hoạt động công từ triển khai phần mềm Y tế, Giáo dục, cung cấp kênh truyền số liệu, triển khai hội nghị trực tuyến cho UBND tỉnh, cho tới nâng cấp phần mềm một cửa, một cửa điện tử liên thông từ tuyến xã đến tuyến huyện và tuyến tỉnh. Triển khai phần mềm VNPT HIS cho 15/15 các cơ sở y tế tuyến huyện/thành phố và 143/143 cơ sở y tế tuyến xã/phường/thị trấn và 07 cơ sở y tế tư nhân trong toàn tỉnh; Phần mềm quản lý giáo dục vnEdu đã đến với 62 trường, trong đó cấp THPT có 28 trường, cấp THCS 23 trường và cấp tiểu học 11 trường, cung cấp trên 32.371 số liên lạc điện tử cho học sinh trên toàn tỉnh.

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và ông Phạm Đức Long, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cùng ký kết Thỏa thuận hợp tác
Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và ông Phạm Đức Long, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cùng ký kết Thỏa thuận hợp tác

Thứ hai, VNPT đã cung cấp trên 1.000 kênh truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước từ cấp tỉnh tới cấp xã; Triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cho UBND tỉnh Kiên Giang với 20 điểm cầu từ tỉnh đến các huyện, thành phố và các Ban, Ngành; trong đó mở rộng sang cả lĩnh vực của VKSND tỉnh và ngành Công an của tỉnh; Nâng cấp phần mềm Một cửa, một cửa điện tử liên thông từ tuyến xã đến tuyến huyện và tuyến tỉnh tại 21/21 sở, ban, ngành, 15/15 UBND huyện/tp và 37/145 UBND xã/phường/thị trấn. Cổng dịch vụ công trực tuyến thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống bưu điện EMS, thanh toán trực tuyến qua hệ thống ngân hàng, đảm bảo 100% các thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến với 1.430 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2, 360 mức độ 3 và 295 mức độ 4.

Đáng chú ý, sau gần 2 năm chính thức bấm nút khai trương đưa vào hoạt động giai đoạn 1 Thành phố thông minh Phú Quốc với 7 hạng mục: Hệ thống Chính quyền điện tử; Hệ thống Wifi công cộng; Hệ thống Camera giám sát; Hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến; Hệ thống Giám sát môi trường; Hệ thống du lịch thông minh; Hệ thống trung tâm điều hành tích hợp tập trung, thành phố Phú Quốc đã thay da đổi thịt và là đô thị biển thông minh đầu tiên ở một huyện đảo xa xôi.

Sau giai đoạn 1, Phú Quốc đã hình thành được những năng lực cơ bản của nền tảng công nghệ cho đô thị thông minh. Bước sang giai đoạn tiếp theo, các yếu tố nền tảng có độ phức tạp cao như nền tảng IoT, trục tích hợp toàn Thành phố thông minh, năng lực phân tích, dự báo...sẽ được đầu tư mạnh mẽ. Đồng thời, tiếp tục mở rộng, củng cố theo hướng ngày càng thông minh hơn.

Đến chính quyền điện tử và đô thị thông minh Kiên Giang kiểu mẫu

Thành tựu đó chính là nền tảng và cơ sở để UBND Kiên Giang tiếp tục tin tưởng và lựa chọn VNPT thành đối tác cung cấp VT-CNTT giai đoạn 2019- 2025 theo mô hình chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, đô thị thông minh góp phần đưa tỉnh Kiên Giang trở thành đơn vị đi đầu về ứng dụng CNTT trong các tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo đó, Kiên Giang “đặt hàng” VNPT về một nền hành chính điện tử, hiện đại, đồng bộ và liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã; hoàn thiện các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu dùng chung của Kiên Giang.

Một góc đô thị của Kiên Giang
Một góc đô thị của Kiên Giang

Xây dựng Bản Đề án đô thị thông minh trong đó xác định các lĩnh vực ưu tiên triển khai đô thị thông minh, mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, các nhóm giải pháp trọng tâm, các dự án, công việc, nguồn lực theo từng giai đoạn, các giải pháp có khả năng triển khai thử nghiệm sớm theo hướng kiến tạo hệ sinh thái mở, xây dựng lộ trình triển khai theo nhu cầu thực tiễn, thực hiện triển khai tích hợp các dịch vụ, vào khung (kiến trúc) đô thị thông minh để từng bước xây dựng hệ sinh thái ứng dụng đô thị thông minh tại tỉnh Kiên Giang theo mô hình phát huy được sự sáng tạo của đầy đủ các thành phần tham gia.

Để đáp ứng được các yêu cầu đó, VNPT cam kết chủ trì xây dựng và triển khai các giải pháp CNTT với công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện, cơ sở hạ tầng để phục vụ cho việc phát triển Kiên Giang trở thành chính quyền điện tử, đô thị thông minh và là một trong những trung tâm kinh tế - xã hội đi đầu với môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Từng bước, từng bước giúp Kiên Giang triển khai vững chắc ứng dụng CNTT để xây dựng, đưa Kiên Giang thành một mẫu hình phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh trong thời gian tới.

 

P.V


.
1